fbpx

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите общи условия уреждат правилата за ползване на уеб сайта varnapreneurs.com .

1.2. Уеб сайтът varnapreneurs.com принадлежи на Галин Георгиев Стефанов (нататък обозначаван като “Varnapreneurs”).

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2. Уеб сайтът представя дейността на “Varnapreneurs” и тематичен блог с публикации, дава възможност за абониране за покани за нетуъркинг събития и електронен бюлетин (нюзлетър).

3. Уеб сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. “Varnapreneurs” не носи отговорност за политиката за защита на личните данни на уеб сайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

4.1. “Varnapreneurs” актуализира редовно съдържанието и достъпността на уеб сайта, за да бъде използванетo му възможно най-добро. “Varnapreneurs” си запазва правото да прави всякакви изменения, които счита за подходящи в уеб сайта и поради това не може да гарантира непрекъснат и навременен достъп без грешки до целия уеб сайт по всяко време. При необходимост и с оглед запазването и подобряването на качеството и сигурността на уеб сайта “Varnapreneurs” може временно (планирано или инцидентно) да ограничи достъпа до него.

4.2. “Varnapreneurs” не носи отговорност за неизправности, бъгове или повреди, свързани с външни модули, които се управляват и контролират от външни уеб сайтове.

5.1. “Varnapreneurs” не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от потребителите на уеб сайта в резултат на действията на трета страна, използвала чрез неетични технически средства информацията, на уеб сайта. “Varnapreneurs” гарантира обаче, че използва средствата, с които разполага, за да предотврати всякакви действия от този тип.

5.2. “Varnapreneurs” може да потърси правата си по съдебен ред срещу всяко лице, което е осъществило атака чрез каквито и да било средства срещу уеб сайта на “Varnapreneurs”, независимо дали срещу техническата му структура или срещу публикуваното съдържание (незаконно копиране, хакване, изпращане на зловредни файлове, и т.н.).

III. ПОКАНИ ЗА НЕТУЪРКИНГ СЪБИТИЯ И ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН (НЮЗЛЕТЪР)

6.1. Чрез контактна форма на уеб сайта потребителите могат да се абонират за покани за нетуъркинг събития и електронен бюлетин. Попълването на незадължителната информация в контактната форма помага на “Varnapreneurs” да адресира информацията до потребители, които биха имали интерес към тях.

6.2. Поканите за нетуъркинг събития и електронния бюлетин се изпращат от “Varnapreneurs” на посочените от потребителя електронен адрес и/или Viber профил.

6.3. Поканите за нетуъркинг събития са тематични и съответстват на професионалния опит и интереси на потребителя. Електронният бюлетин съдържа актуални информационни публикации, промоции и предложения, свързани с дейността на „Varnapreneurs“.

6.4. Потребителят може да се отпише по всяко време от получаване на съобщения с покани за нетуъркинг събития и електронен бюлетин чрез предвидения линк за тази цел в полученото съобщение или чрез изпращане на електронно писмо в свободен текст със заглавие „отписване“ на електронен адрес info@varnapreneurs.com .

IV. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7. “Varnapreneurs” събира, съхранява и обработва лични данни съобразно Политиката за защита на личните данни, с която следва да се запознате.

V. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Уеб сайтът varnapreneurs.com и цялото негово съдържание са обекти на интелектуална собственост, закриляни по силата на действащото българско и приложимото международно законодателство.

8.2. “Varnapreneurs” притежава правото на интелектуална собственост върху уеб сайта в неговата цялост, както и върху всички съставляващи го отделни компоненти (включително и лога, марки, снимки, видеоклипове, текстове, рисунки, графики, презентации и т.н.), и съдържанието му не може да бъде използвано от трети лица без изричното писмено съгласие на носителя на авторското право.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9.1. При необходимост “Varnapreneurs” има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящите общи условия. Изменения и/или допълнения на настоящите общи условия се публикуват на уеб сайта varnapreneurs.com.

9.2. Изменения и/или допълнения на настоящите общи условия не засягат правоотношенията между “Varnapreneurs” и потребителя, възникнали преди съответните промени.

10. “Varnapreneurs” не носи отговорност за претърпени от потребителя имуществени и неимуществени вреди, претърпени загуби или пропуснати ползи в случай на неспазване на настоящите общи условия от страна на потребителя или поради други, независещи от “Varnapreneurs” причини.

11. “Varnapreneurs” не носи отговорност за засягането на правата на трети лица с действията на потребителя, включително и чрез използване от потребителя на чужди данни за самоличност.

При възникнали въпроси моля свържете се с нас:

Varnapreneurs

Електронен адрес: info@varnapreneurs.com